Черчицький НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"

ЗВІТИ

Звіт директора школи за 2019-2020н.р.

ВСТУП

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи колективу школи протягом 2019– 2020 н.р. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року проводиться щорічний звіт директорів про їх діяльність перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно - суспільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльності в навчальних закладах, яка базується на принципах взаємоповаги. Організація освітнього процесу у 2019 – 2020 навчальному році була спрямована на реалізацію завдань, поставлених НУШ: - впровадження педагогіки партнерства між вчителями, батьками та дітьми на засадах взаємодовіри та взаємоповаги; - досягнення балансу прав, обов’язків і відповідальності у формуванні « дитина – педагоги – батьки»; - створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІ ступенів. - забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів. - врівноваження широких прав, які в рамках реформи здобули освітяни, із відповідальністю за результат; Серед пріоритетних напрямків роботи адміністрації школи були наступні: - створення сприятливого освітнього середовища у закладі освіти; - формування високої академічної культури, носіями якої є педагогічні працівники освітнього закладу, здобувачі освіти та інші учасники освітнього процесу; - дотримання в освітньому процесі загальноосвітнього закладу академічної доброчесності педагогічними працівниками, здобувачами освіти; - утвердження моральних підходів до навчання та викладання на засадах взаємодовіри, взаємоповаги, чесності, відповідальності, об’єктивності; - забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності; - формування в педагогічному середовищі культури якості освіти як основи конкурентоспроможності опорного закладу та його випускників; - формування довіри суспільства до системи та закладу освіти. Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. І вже вкотре, звітуючись щороку, зазначу, що я є лише часткою великої команди цього трудового колективу Все, що робиться в школі – це наша спільна праця, праця всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів, працівників молодшого обслуговуючого персоналу, батьків. Всі досягнення чи невдачі – це наші спільні, а не мої зокрема. Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії. Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу колективу. 2019 - 2020 навчальний рік був дуже складний, як для педагогічного, так і для учнівського колективу та батьківської громадськості, адже частину навчального року, у зв’язку з пандемією коронавірусу, нам довелося працювати дистанційно. Але не зважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості, рік напруженої праці, рік творчих здобутків, нових пошуків і відкриттів. Другий рік роботи в умовах нової освітньої реформи. Основна діяльність школи у 2019-2020 навчальному році була спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти, виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, впровадження Нового Державного стандарту початкової освіти ; інших законодавчих та нормативно- правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта». Освітня робота школи впродовж 2019-2020 н.р. була організована згідно річного та перспективного планів роботи Черчицького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», Освітньої програми школи на 2019-2020 навчальний рік, Виховної програми школи на 2017-2020 роки, планів роботи педагога-організатора, класних керівників; гурткової роботи з учнями, плану роботи шкільної бібліотеки; планів роботи шкільних предметних комісій, календарно-тематичного планування з навчальних дисциплін вчителів-предметників, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи, Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Черчицького НВК , Положення про систему забезпечення внутрішньої якості освіти нашої школи. Колегіальним органом управління опорним закладом є педагогічна рада. В управлінні школою бере участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів та їхніх батьків. Колегіальним органом батьківського самоврядування закладу освіти є шкільна рада. Основним джерелом інформаційного забезпечення впродовж навчального року була мережа Інтернет. Діяльність загальноосвітнього закладу висвітлювалась на шкільному веб-сайті (http://chercuk.at.ua). У 2019 – 2020 навчальному році відповідно до вимог Закону України «Про освіту» № 2145-VIIІ від 05.09.2017 (стаття 41, «Система забезпечення якості освіти»), згідно «Положення про систему забезпечення внутрішньої якості освіти загальноосвітнього закладу» в навчальному закладі було розпочато здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти за напрямком «Освітнє середовище закладу освіти» (безпечні умови навчання та праці; створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору).З цією метою було проведено анкетування серед учительського, учнівського та батьківського колективів. Діяльність НВК будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежно від громадських, політичних і релігійних об’єднань, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ.

Черчицькаий НВК « ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ» є комунальною власністю Яворівської районної ради Львівської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Яворівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1971 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,4 га. У 2019-2020 навчальному році працювало 20 педагогічний працівників та 6 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 123 учні, які навчались у 6 повних та 3 неповних класах . Середня наповнюваність класів становила 13,6 учня. Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі. Місія вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині пізнати себе в процесі індивідуалізації навчання і виховання. Наші вчителі мають високий професіоналізм. Значна більшість вчителів школи – це педагоги, які досконало знають свій предмет, ефективно здійснюють навчальний і виховний процес, вміють працювати з учнями, є не лише викладачами, а і вмілими вихователями учнів. Пріоритетними напрямками діяльності педколективу є формування в учнів життєвих компетентностей засобами впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Дане питання на постійному контролі адміністрації школи, досліджується на засіданнях педагогічної ради, психолого-педагогічного семінару, шкільної методичної комісії класних керівників, на районних теоретичних та практичних семінарах. Інноваційні, інтерактивні, комунікаційні педагогічні технології використовують практично більшість педагогів школи як безумовний атрибут сучасної освіти. Наявність комп’ютерного класу та підключення до мережі Інтернет надало можливість широко використовувати комп'ютерні технології у навчальному процесі, оперативно й мобільно користуватися різною інформацією: матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Львівської обласної ради, відділу освіти Яворівської райдержадміністрації, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проєктами.У навчальному процесі використовується 9 комп’ютерів, що підключені до мережі Інтернет, та два ноутбуки. Комп’ютерну техніку в освітньому процесі використовують практично всі вчителі школи. За результатами опитування 92% батьків задоволені організацією освітнього процесу у школі.

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Школу засновано у 1971 році (будівля складається з 1 поверху). Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням. Кожен рік виконуються косметичні ремонти, наявні висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. У приміщенні школи 9 навчальних кабінетів: - Української мови та літератури - Кабінет фізики та математики - Кабінет хімії та біології - Кабінет історії та правознавства - Кабінет інформатики - Кабінет англійської мови - 4 кабінети для учнів початкової школи Шкільна бібліотека та кабінет психолога розташована у невеликих приміщеннях шкільної їдальні. Забезпеченість закладу меблями 80%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. В школі є актова зала, бібліотека, їдальня, спортивний майданчик. 2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВК укомплектований педагогічними кадрами. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній відповідності зі спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи школи, з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів. Кількість вчителів, класних керівників, керівників гуртків, членів адміністрації визначена кількістю класів, робочим навчальним планом школи та штатним розписом. В 2019-2020 навчальному році в школі всього працюючих-26: 20 вчителів і 6 чоловік обслуговуючого персоналу. 3-є вчителів перебувають у відпустці по догляду за дитиною. На сьогоднішній день вакансій у школі немає. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня. Якісний склад вчителів за категоріями Якісний та віковий склад педагогічних працівників станом на 29.05.2020 такий:

Кількість педпраціваників Якісний склад Віковий склад Квалліфікаційні Категорії Пед. звання до 30 31-40 41-50 51-60 Понад 60 20 вища І ІІ спец. 2 «старший учитель» 8 7 3 3 3 7 3 3 4 Усвідомлюючи, що для досягнення завдань, поставлених НУШ, потрібен фаховий, ініціативний, вмотивований вчитель, методична робота в навчальному закладі є одним з пріоритетних напрямків роботи. Впродовж 2019 – 2020 навчального року адміністрацією школи було створено усі умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Процес професійного зростання вчителя не обмежувався лише формами підвищення кваліфікації за межами закладу (курси підвищення кваліфікації при КЗ ЛОР «ЛОІППО», при методичному кабінеті відділу освіти Яворівської РДА, онлайн курсування на відповідних освітніх платформах – ЕдЕра, Просвіт, Освіторія, Всеосвіта тощо). Це є безперервний системний процес: обмін досвідом, розроблення системи навчальних занять, самоосвіта. У більшості педагогів це є складовою учительського портфоліо як індикатору професійного зростання. Напрями підвищення кваліфікації учителів були синхронізовані з освітньою програмою закладу освіти. За результатами атестації педагогічних працівників у 2020 році, 3 педагогічні працівники відповідають займаній посаді, 2 учителям присвоєно педагогічне звання «старший учитель» . Оскільки у процесі вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти відбувається узагальнення та аналіз процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників, то зростання якісно-кваліфікаційного рівня вчителів навчального закладу (відсоток учителів з першою, вищою кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями становить 35%) свідчить про вдосконалення освітньої діяльності у закладі освіти. 2019 – 2020 навчальний рік був непередбачуваним та сповненим викликами! Адміністрація та педагоги школи разом вчились новим форматам роботи та навчання, опановували нові інструменти, виходили за рамки своїх звичок, а часто і можливостей. З початку карантину адміністрація закладу пропонувала педагогам різні можливості для онлайн-навчання та професійного розвитку, а учителі натхненно цікавились ними, брали активну участь в самих заходах, а також в плануванні графіку навчань, коли ділились своїми враженнями, потребами в навчанні, в організаційних питаннях щодо налагодження дистанційного навчання. В період карантину педагоги опорного закладу використовували наступні інструменти дистанційного навчання: Viber , Skype, Google classroom, You tube, Zoom, liveworksheets.com, Duolingo, освітній проект «На Урок» , Всеосвіта

4.РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Впродовж 2019-2020 навчального року діяльність педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку. Освітню діяльність було організовано з урахуванням навичок XXI століття відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій учнів. У навчанні були враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Діяльність педагогів спрямовувалась на розкриття потенціалу кожної дитини, на забезпечення неупередженого та справедливого ставлення до кожного учня, на долання будь-якої дискримінації. Відзначалися зусилля й успіхи всіх учнів. Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання. Клас Учнів у класі Рівень навчальних досягнень учнів Високий Достатній Середній Початковий К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 3 13 1 7,6 7 53,8 5 38,4 0 0 4 17 0 0 11 64,7 5 29,4 0 0 5 11 0 0 5 45,4 5 45,4 1 9 6 14 0 0 5 35,7 9 64,2 0 0 7 11 0 0 5 45,4 6 54,5 0 0 8 14 0 0 4 28,5 5 35,7 1 7,1 9 10 0 0 5 50 4 40 1 10 Всього по школі 91 2 7,6 42 46,1 39 42,8 3 3,2 За підсумками аналізу навчальних досягнень учнів минулого навчального року із 91 учнів 3-9 класів, які атестувалися (32 учнів школи, це учні 1 та 2 класів, оцінено вербально) навчальний рік закінчили з високим рівнем навченності – 2 учні (2,1%), з достатнім – 42 учні (46%) , з середнім рівнем навченості -43 учні (47%), з початковим рівнем- 3 учні(3,2%). Говорячи про результати навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний рік, хочу відмітити, що якісний показник становить 48,1 % , порівняно з минулим навчальним роком він виріс на 1,4 %.( у мин. н.р. він становив 43%, ) 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Від природи діти допитливі й сповнені бажання вчитися. У кожної дитини є здібності й таланти, але для того, щоб вони могли розвинутись необхідне розумне керівництво з боку школи, родини й позашкільних заходів. Усе це ланки однієї системи, що здатні розвивати в дітей рухливість і гнучкість мислення, учити дітей розмірковувати, творчо підходити до розв’язання проблем; не зубрити, а мислити, самостійно робити висновки і в результаті отримувати задоволення від навчання . Обдарована дитина - це дитина, яка вміє розв’язати всі свої проблеми самотужки, знає для чого живе, може знайти вихід із будь – якої ситуації, творчо мислить, фантазує, спрямовує всю свою енергію на розвиток творчих ідей. Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою. Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів. Виявляємо обдарованих учнів ( проводиться діагностика психолога та соціологічні опитування , в яких учні визначають свої вподобання й бажання відвідувати гуртки, факультативні заняття, які діють у школі) ; - створюємо умови для розкриття потенціальних можливостей на уроках( творчі завдання, задачі, досліди, заліки); - навчання в межах гуртків, факультативів, спецкурсів; - індивідуальна підготовка. Постійно працюючи з обдарованими дітьми, намагаємось пам’ятати слова В. Сухомлинського: «У дитині ми повинні бачити завтрашню дорослу людину, - ось в цьому, мені здається, і полягає життєва мудрість батька , матері , педагога, іншими словами - потрібно вміти любити дітей». В процесі роботи над даним питанням : - покращено роботу шкільної мережі гуртків - спрямовано викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій - залучено обдарованих, здібних дітей до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах. Однією з найгостріших проблем є залучення якомога більшої кількості учнів до заходів спрямованих на формування й розвиток їхніх здібностей. Є частина учнів, які не мають змоги проявити себе, або не хочуть цього робити. Для організації позаурочної роботи з учнями в школі протягом навчального року працювало 4 гуртки • «Вокальний» -Бабій П.І. • «Ми малюємо».Томченко Н.Д. • «Природа і фантазія»-Дрофяк І.Б. • «Літературно-драматичний»-Вус В.І.

6. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки. Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет. Маємо свій власний сайт та сторінку у фейсбуці , де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процессу та новинки школи. Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим. Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних конкурсах. 10.СПІЛЬНА РОБОТА СІМ’Ї ТА ШКОЛИ

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Класні керівники протягом навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, хоча явка їх на такі свята, масові заходи є низькою, високою вона є лише у початкових класах. У дитинстві особливе місце займають шкільні роки - час становлення та розвиток особистості. Сенс виховної роботи педагога полягає у створенні сприятливих умов для розвитку особистості дитини. Учитель повинен дотримуватись визнання самодостатності дитинства, прав і свободи дитини у виховному процесі. З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Ми увійшли в той період, коли, нарешті, пішов процес зближення школи, сім’ї та громадськості Батьки стають активними учасниками освітнього процесу, адже домогтися ефективних результатів у навчанні та вихованні дитини можна тільки на основі толерантності, тісної взаємодії педагогів і батьків та єдності поглядів на розвиток особистості учня. Саме батьки допомагають нам, педагогам, а також і учням, у реалізації соціально значущих проєктів та програм. Саме батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участьв освітньому процесі. Особливу увагу ми, як адміністратори школи, звертаємо на колективні зустрічі з батьками. На батьківських зборах розглядалися питання щодо виховання свідомого ставлення до навчання, впливу сім’ї на середовище дитини,попередження дитячого травматизму, допомоги батьків у проведенні ремонтних робіт у школіі протягом року та в літній період, тощо. 63,6 % батьків відчуває задоволення та надію після відвідування школи, 31,8% % батьків вважають, що потрібно прикласти більше зусиль щодо розвитку у дитини навичок працьовитості та відповідальності. Але у практиці школи використовуються і групові та індивідуальні форми й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та сім'ї, на посилення потенціалу, а також на залучення батьків до виховання дітей. Учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята. У школі створено і працює батьківський комітет, який допомагав у вирішенні багатьох питань, які на той час час були найбільш актуальними. Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, підтримку, допомогу школі у ремонтних роботах, вирішенні господарських проблем. Без підтримки батьків і без працьовитиї рук наших працівників обслуговуючого персоналу ми не мали би того, що зараз маємо. Мені як директору школи, доводиться вирішувати ряд питань, пов’язаних, перш за все, зі створенням належних умов для здійснення освітнього процесу. І ці належні умови, безумовно, без батьків ми б не вирішили. За результатами анкетування серед батьків 68% батьків вважає, що школа враховує думку батьків при прийнятті важливих управлінських рішень, 20% вважає, що їхня думка враховується частково, але 8% респондентів сказало, що їхня думка переважно не враховується. 11.ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Думаю, ви погодитися з думкою про те, що однією з важливих умов для освітнього процесу є саме безпечне та комфортне освітнє середовище. Тому всі працівники школи намагаються суворо дотримуватися виконання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ознайомлені, доречі, і з новим проєктом Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, який було винесено для громадського обговорення. Територія школи озеленена, огороджена. Облаштовано спортивний майданчик: міні-футбольне поле , волейбольний та баскетбольний майданчик. Навчальні зони є безпечними для дітей, загроз для їх травмування немає. За чотирибальною шкалою облащтування території навколо школи при анонімному опитуванні 26,8% оцінили 4 балами, 55,4% - 3 балами, 12,5 - 2 балами . За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно цих списків видається наказ по школі. З числа учнів формуються групи на уроках фізичного виховання згідно рекомендаціям дільничних педіатрів. В класних журналах вклеєний окремий «листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення бесіди з фельдшером, показ відеофільмів про шкідливість куріння, наркотиків, алкоголю, виступи на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Облаштування приміщень закладу теж загрози не створює. У навчальних кабінетах належним чином встановлені меблі, коридор та виходи не загромаджені. Шкільні приміщення завжди чисті, затишні. Встановлено режим прибирання, який дає можливість упродовж навчальних занять забезпечувати їх чистоту . Результати анкетування показали, що 39,3 % дітей оцінюють чистоту навчальних кабінетів найвищою оцінкою «4», 39,3 % -«3», 14,3- «2», 7,1% -«1». У школі є внутрішні вбиральні, які відповідають санітарним нормам та забезпечені усім необхідним (відокремлені кабінки з дверима, вода холодна, мило, папір). 73% учасників навчального процесу оцінили чистоту туалетних кімнат на «4». і «3». В школі дотримуються санітарно-гігієнічних вимог щодо температурного режиму у приміщеннях, рівня освітлення (в деяких приміщеннях школи лампи розжарювання частково замінено на енергозберігаючі ). 43, % дітей оцінили температурний режим у школі оцінкою «4», 38,2%- оцінкою «3». Для комфортного перебування у школі важливий і дизайн середовища, якість якого має безпосередній вплив на мотивацію до навчання. Адміністрація школи, педагогічні працівники надають цьому питанню особливого значення. Класні кімнати, коридор оформлені сучасними стендами, які допомагають учням краще оволодіти знаннями, довідатися про цікаву, корисну інформацію. Гнучкість дизайну забезпечується через мобільні робочі місця для індивідуальної, групової та колективної роботи ( наявні у 1 та 2 класах не лише столи та стільці, але й пуфи). Площа більшості навчальних приміщень створює можливості для швидкої зміни конфігурації освітнього середовища , форм роботи під час заняття. Навчальні кабінети 1-2 класів поділені на осередки для різних видів роботи та відпочинку учнів (осередки навчання, читання, зберігання наочності та навчальних матеріалів, експозиції, робоче місце вчителя тощо).На жаль, лише у 1 та 2 класах меблі ергономічні (різних ростових груп), на стільниці наявні підставки для приладдя, кути стільниць, спинок та сидінь - заокруглені. Для учнів 3-9 класів намагаємося підібрати та розставити парти таким чином, щоб дитина не відчувала дискомфорту. Вікна в класних приміщеннях великі, вільні, незагромаджені різними речами. Класні кімнати початкової школи забезпечені наочно-дидактичним матеріалом – демонстраційним та для індивідуальної/групової роботи учнів, який виготовлений з безпечних та якісних матеріалів. Частково забезпечені наочно-дидактичним матеріалом і 5-9 класи. Дослідження показують, що візуальна стимуляція через колір може підвищувати рівень розумової активності, сприяти творчості. Кольорові рішення у приміщеннях школи має позитивний вплив. У шкільних приміщеннях переважають світлі тони стін, стель, панелей ( білий, бежевий). Вчителі початкових класів широко використовують поверхні стін. Крім розміщення інформаційних матеріалів, використовують їх для занотовування необхідної інформації учнями, учнівських малюнків, творчих робіт. Можна сказати, що стіни класу стають своєрідним учнівським портфоліо. Таке використання простору демонструє, що клас належить усім учням. Для відпочинку дітей під час перерв місця для сидіння, настільних ігор наявні лише у початкових класах. Для роботи та відпочинку педагогів облаштовані місця в учительській кімнаті. За результатами анкетування, проведеного наприкінці навчального року, на питання « Чи подобається Вам перебувати у школі?» 67,8% учнів відповіли, що «дуже подобається», 28,8% - «не дуже подобається», 3,4% дітей не подобається навчатися у нашій школі. А на питання»Чи почуваєте Ви себе комфортно у школі?» - 44,1% - почуваються комфортно, 42,4% - « в цілому комфортно», ,12% - не дуже комфортно» і 1% - «некомфортно» . Однією з умов безпечного освітнього середовища є знання та дотримання учнями й працівниками школи вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Організація роботи з охорони праці в нашій школі проводиться відповідно до сформованих планів, супроводжується виданням відповідних наказів, розпорядчих документів, з якими працівники школи постійно ознайомлюються на інструктивних нарадах та нарадах при директорові. Щороку перед початком нового навчального року видається наказ школи «Про організацію роботи з охорони праці», який зобов’язує до відповідальності кожного з працівників нашої школи за створення безпечних і нешкідливих умов праці. Кожен працівник ознайомлюється з цим наказом під підпис, адже кожен член колективу так чи інакше є відповідальною особою за дотримання норм і правил охорони праці, а також створення безпечних умов для здійснення освітнього процесу. А це означає не тільки знання цих вимог і правил, але й бездоганне їх виконання, щоденна робота кожного й усього колективу у цьому плані. Адміністрація школи намагається постійно ознайомлювати працівників школи з новими інформаційно-правовими документами щодо створення у школі безпечних і комфортних умов навчання та праці. В школі створені умови для відповідного навчання. Працівники школи ознайомлені з Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669 , Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 року № 974. З метою забезпечення організованої роботи щодо дотримання правил пожежної безпеки, видано « Про організацію роботи з питань пожежної безпеки», « Про організацію роботи дружини юних пожежників у 2019-2020 навчальному році», «Про призначення відповідальних осіб за протипожежний стан у школі», «Про організацію роботи з охорони праці, БЖД та призначення відповідальних у 2019-2020 навчальному році», « Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу в школі у 2019-2020 навчальному році» та інші. Опрацьовано з колективом і новий Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженим наказом МВС України від 05.12.2019 № 1021, який вступив в дію з 14.02.2020 року. Належний рівень пожежної безпеки забезпечений частково. Наявні первинні засоби пожежогасіння ( 7 вогнегасників). Засобами автоматичної пожежної сигналізації приміщення не обладнені. Ізоляції електричної проводки справні, електрообладнання, яке використовується, заземлене, проведено вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування, які згідно підпункту 1.20 розділу ІУ Правил пожежної безпеки України слід проводити один раз на два роки. Наявні пожежні виходи, які знаходяться у належному стані, шляхи евакуації - незахаращені. Педагогічний колектив школи дбає не тільки про міцні знання своїх вихованців, але й про те, щоб діти навчалися в безпечних умовах. Персонал та учні школи дотримуються правил пожежної безпеки. Заняття з даної тематики проводилися класними керівниками з урахуванням вікових особливостей. Для учнів початкової школи вони, переважно, проводилися в ігровій формі, під час яки діти засвоювали правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, дізнавалися про пожежників та їхню роботу, тощо. Для учнів 5-9 класів теми, пов’язані з правилами поводження в умовах надзвичайних ситуацій розглядалися не лише з класними керівниками, але і на уроках фізики, хімії, біології, географії, основ здоров’я. Регулярно проводилися інструктажі щодо шляхів евакуації та користування протипожежними засобами. Повноваження з охорони праці серед керівництва та працівників школи чітко розподілені. З метою удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, для виконання правил і норм техніки безпеки та безпеки життєдіяльності видано наказ школи «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та призначення відповідальних у 2019-2020 навчальному році» В школі регулярно проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності як серед працівників, так і учнів, якіреєструються у відповідних журналах. Кожен вчитель-предметник перед початком занять у вересні проводив вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності, класні керівники – двічі на рік - вересень, січень. Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеєні до щоденників учнів, робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». У кожному класі є куточки безпеки життєдіяльності. Учителями-предметниками проводилися інструктажі перед виконанням завдання лабораторної чи практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізичної культури, інформатики. Своєчасно проводилися і цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади, які фіксувалися в журналі реєстрації інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності при проведенні позакласних заходів. На питання анкети « Чи інформували Вас учителі, керівництво школи щодо охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій?» , 41,1% відповіли «так, регулярно», 48,2% - «так, регулярно із залученням спецслужб» і 10,7% - «у поодиноких випадках». На виконання Закону України „Про охорону праці” та „Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12.-99)”всі працівники школи проходять навчання з охорони праці та раз на три роки здають залік. У школі було проведено ряд навчально - виховних заходів з питань охорони праці, а саме: місячник «Діти на дорозі!» (вересень 2019 р.), «СНІД - загроза людству» (грудень, 2019 р.), зустрічі з працівниками сільського ФАПу, тематичні виховні години, перегляди тематичних відеофільмів та відеороликів. На жаль, у зв’язку з карантином, цього року не було проведено Дня цивільного захисту у школі. Оформляються виставки малюнків та плакатів на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.) тощо. Анкетування учнів показало, що 94,6% здобувачів освіти, перебуваючи у школі, почувають себе у безпеці.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. Учні проводить більшу частину свого часу саме у школі і тому ми маємо дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формувати в учнів стійкі навички здорового

Четвер, 22.04.2021, 05:00
Вітаю Вас Гість

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0